NADALJEVANJE GRADNJE MRLIŠKE VEŽICE V BANJA LOKI–1. FAZA - ponovitev 2

26. 10. 2021 Teja S. Ž. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica ) 94
26.10.2021
Javna naročila
05.11.2021 do 10:00
26.10.2021
JN007320/2021-W01
Povezava
Matjaž Ložar
matjaz.lozar@kostel.si
01/777 80 12