Domov     O nas     Kontakt

JAVNA DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE KOSTEL

29. Julij 2020

Občina Kostel na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18; ZSPDSLS 1) in 13. člena

več

JAVNO NAROČILO »POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL – REKONSTUKCIJA CESTE RAJŠELE«

17. Julij 2020

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/201

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

Občina Kostel

Kostel, zemljepisno razgibana in v etnografskem pogledu zanimiva pokrajina leži na  jugovzhodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi. Rečna dolina pomeni tolikšno zarezo v pokrajino, da so v  preteklosti predlagali, naj bi imeli na SZ Kolpo za geografsko mejo Balkanskega polotoka. Na tej krajinski ločnici se ni ustavila samo jezikovna meja med slovenskim in hrvaškim jezikom, ampak tudi politična meja med nekdanjo Kranjsko in Hrvaško. Kostel obsega 5.667 hektarjev in ima okoli 700 prebivalcev.

Meja Kostela poteka od Grglja do Srobotnika ob Kolpi, odtod se
vzpenja po pobočju zahodnega roba gozda Stružnice, čez polje med Dolenjo Brigo in Jesenovim vrtom, mimo Ajbla in Kaptola na Ograjsko gmajno in se nadaljuje po robu Zdihovske stene po vrhu 695 m visoke Jelovice in po grebenu nad Kolpo z zaključkom pri Grglju. Redko naseljeno, močno gozdnato, predvsem pa z listnatim drevjem poraslo pokrajino označujejo značilne kraške planote s številnimi vrtačami in vrhovi, ki se vzpenjajo od 550 m do 901 m ( Kapič ) nadmorske ...več Obvestilo SOU o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

7/23/2020

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 24. 7. 2020, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občini Kočevje in občini Kostel.

več

Dostava zdravil

7/22/2020

Občina Kostel bo, tako kot v času razglašene epidemije, tudi v prihodnje pomagala starejšim občanom pri dostavi zdravil. Storitev je namenjena občanom občine Kostel, starejšim od 65 let, ki se sami, s pomočjo sorodnikov, sosedov in znancev ne zmorete oskrbeti z zdravili iz Lekarne Kočevje. Vsi, ki potrebujete omenjeno pomoč, o tem seznanite zdravnico oz. medicinsko sest

več

 

Spletna kamera, cesta G2-106 Livold-Fara (Colnarji) Vreme v Kostelu 

(vir: www.promet.si)

 

 
Prikaz podatkov z merilnika hitrosti    Meteorološki in hidrološki podatki
   

Koronavirus