Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

29. September 2011 


60 let Komunale Kočevje


Komunala Kočevje je ob svoji 60 letnici delovanja pripravila svečano akademijo na kateri je predstavila prehojeno pot od ustanovitve 27. decembra 1951 do danes.

Podjetje, katerega osnovne dejavnosti so ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, komunalna energetika. vzdrževanje cest, pokopališka in pogrebna dejavnost, danes zaposluje 67 ljudi.  Komunala Kočevje deluje na področju občin Kočevje in Kostel, ki sta tudi ustanoviteljici podjetja.