Domov     O nas     Kontakt

24. Oktober 2011 

POZIV

Vse imetnike grobnih prostorov na pokopališčih Ajbelj, Banja Loka, Fara, Kuželj, Podstene, Sv. Štefan, ali njihove naslednike, ki niso plačali najemnine za grob več kot eno leto, ali nimajo urejenega najemnega razmerja v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984, SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990 in 10/1991) in Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Kostel (Uradni list RS, št. 25/2001), p o z i v a m o, da se najkasneje do 30. aprila 2012 zglasijo na Občini Kostel, zaradi ureditve statusa grobnega prostora oziroma zaradi preverbe in ažuriranja podatkov vplačil in evidence. V kolikor najemnina za grobni prostor ni plačana za eno leto, lahko Občina odstopi od najemne pogodbe, imetnik grobnega prostora pa je dolžan v roku 45 dni od odstopa Občine od pogodbe odstraniti vso grobno opremo. Občina lahko po odstopu od pogodbe s takšnim grobnim prostorom prosto razpolaga, enako lahko prosto razpolaga v primeru, če za grob sploh še ni sklenjena veljavna najemna pogodba.  

Načrt razporeditve grobov z neurejenim statusom, oziroma neplačanimi obveznostmi se nahaja na oglasni deski posameznega pokopališča oz. v glavni pisarni Občine Kostel in bo objavljen šest (6) mesecev.

Valentin Južnič
župan Občine Kostel

 

Številka: 35406-19/2011-1
Datum:  24.10.2011