Domov     O nas     Kontakt

14. Marec 2012 


ODLOČBA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA


Občina Kostel, Medobčinska uprava Občine Kostel in Osilnica, Fara 30, 1336 Kostel, izdaja v skladu s 4. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica" (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/09, 09/10 in Uradni list RS, št. 46/09, 104/10), na podlagi 23. člena in v povezavi z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 94/04, 62/04, 92/05, 111/05, 93/05, 120/06, 108/09, 61/10, 76/10 in 20/11) ter ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/02, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10) izdaja po uradni dolžnosti


odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3386/5, k.o. Suhor.