Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

9. Oktober 2012 

Obvestilo Komunale Kočevje - plačilo položnic prek trajnika po 1.1.2013

Spoštovani!

Obveščamo vas, da banke skladno z zakonodajo, z dnem 1.1.2013 ukinjajo sedanje direktne obremenitve po nacionalni shemi (tako imenovane trajnike) in jih nadomeščajo s storitvijo direktnih obremenitev SEPA (SDD).

Imetniki dosedanjih trajnikov bodo ob prehodu na nov način še vedno lahko plačevali svoje obveznosti na podlagi že danih soglasij ob otvoritvah trajnikov, se pa, zaradi zagotovitve pravočasnega mesečnega obveščanja naših uporabnikov, o nameravani izvršitvi SDD (prej trajnika) ter pravočasnega pošiljanja podatkov banki za izvršitev SDD, spreminjajo pogoji plačila, in sicer:

1. valuta vašega trajnika se bo spremenila iz dosedanjega 8. v mesecu na 18. dan v mesecu, oziroma, v primeru, ko je 18. v mesecu dan, ko banke ne delajo (sobota, nedelja, praznik,…) prvi naslednji bančni delovni dan.

Komunala Kočevje, d.o.o. bo prvič izvedla direktne obremenitve SEPA v mesecu novembru 2012, in sicer dne 19.11.2012.

2. mesečno obvestilo, oziroma račun z vsemi potrebnimi podatki o obremenitvi vašega računa, boste uporabniki prejeli najmanj štiri koledarske dni pred izvršitvijo obremenitve vašega računa.

Skladno s pravili sheme SDD odslej vse spremembe ter odprtje oziroma ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev urejate neposredno z izdajalcem računov, to je Komunalo Kočevje, d.o.o. in ne več pri vaši banki.

V kolikor se s spremenjeno valuto za obremenitev vašega računa ne strinjate,  vas prosimo, da nam pošljete pisni preklic vašega soglasja za direktno obremenitev osebnega računa najkasneje do 28.10.2012, na naš naslov:

KOMUNALA KOČEVJE, D.O.O., Tesarska ulica 10, 1330 KOČEVJE. Vaš preklic bo upoštevan že za izstavljen račun z valuto plačila v mesecu novembru 2012, zato boste morali za plačilo računa poskrbeti sami.

Če vašega pisnega preklica soglasja do navedenega datuma ne bomo prejeli, bomo šteli, da soglašate s spremenjenimi pogoji.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01/89-39-541 ali  e-naslov: info@komunala-kocevje.si.

 

Kočevje, 8.10.2012

                                                                                                                                   Marko Kljun
                                                                                                                                      Direktor