Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

23. November 2012 

Izobraževanje s področja sadjarstva

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma v sodelovanju z Občino Kostel organizira usposabljanje

 OBIRANJE IN SKLADIŠČENJE SADJA

 Usposabljanje se prične v torek,  04.12. 2012  ob 16.00 uri

v Stari šoli TRIS, Vas 4, Kostel.


Nadaljnji termini usposabljanja bodo določeni v dogovoru z udeleženci. Teoretični del usposabljanja bo potekal v  Kostelu v popoldanskem času in bo zaključen v mesecu decembru. Praktični del  bo izveden na posestvu zavoda Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, v  terminih, ki jih bomo določili na usposabljanjih glede na vremenske razmere.

Iz vsebine: ugotavljanje zrelosti sadeža, načrt obiranja, obiranje in skladiščenje. Predvidena je tudi ekskurzija.

Usposabljanje bo izvedeno v okviru Ukrepa 111, ki omogoča BREZPLAČNO usposabljanje za:

  • fizične osebe (nosilec, namestnik, in član kmetijskega gospodarstva ali lastnik zasebnega gozda).   
  • zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo - podjetje mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev-RKG
  • zaposleni pri pravni osebi (v podjetju), ki se ukvarja z živilskopredelovalno dejavnostjo (podjetje mora biti registrirano za opravljanje živilskopredelovalne dejavnosti po veljavni SKD).

 

Na prvo srečanje prinesite ustrezna dokazila o statusu, na podlagi katerih bomo izpolnili prijavnico za usposabljanje.

Slušatelji pridobite javno potrdilo o usposabljanju za vsako posamezno usposabljanje.  

V kolikor se bo izkazal interes, bomo v nadaljevanju izvedli tudi usposabljanje PREDELAVA SADJA.

 

Prosimo vas, da potrdite udeležbo na tel. št. 07/3934-709, ali na e-naslovu tecaji.grm@guest.arnes.si, za dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na tel. št. 041-466-469 Ljuba Južnič.

                                                                                                            Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
                                                                                                                                           
Direktor:
                                                                                                                   
Tone Hrovat, univ.dipl.inž.kmet., l.r.