Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

5. Marec 2013 

Podelitev priznanj Civilne zaščite

V torek 5. marca je v dvorani Narodnega doma v Logatcu potekala slovesna podelitev priznanj in nagrad za pomembne prispevke k zaščiti in reševanju. Med letošnjimi dobitniki priznanj civilne zaščite, ki se podeljujejo posameznikom in organizacijam, je bil tudi Anton Bauer, član PGD Vas-Fara, ki je prejel srebrni znak CZ.

Na podlagi resolucije Mednarodne organizacije Civilne zaščite (CZ) iz leta 1990 je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov leta 1990 1. marec razglasila za svetovni dan civilne zaščite. Ta dan bi naj spomnil ljudi, kakšno vlogo ima civilna zaščita, kako življenjsko pomembna je pri spopadanju z vsemi vrstami nesreč in katastrof ter kako pomembni sta pomoč in solidarnost na tem področju.

"Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje še poteka. Enote in službe civilne zaščite se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe civilne zaščite se lahko med seboj združujejo v večje sestave."
(Vir: Služba RS za zaščito in reševanje)