Domov     O nas     Kontakt

12. Junij 2013 


JAVNI RAZPIS - IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI KOSTEL, ZA ŠOLSKA LETA 2013/2014, 2014/2015 IN 2015/2016


Na portalu javnih naročil Uradnega lista pod št. objave JN 7231/2013, z dne 12.06.2013 je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s prvo točko prvega odstavka 24. in 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2) in sicer: 


Izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v občini Kostel, za šolska leta 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016


Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


Kontaktna oseba s strani naročnika je: Nežika ZDRAVIČ, tel.:  (01) 894 80 06, fax.: (01) 894 80 07, e-pošta: obcina@kostel.si.


Ponudbe je treba oddati najkasneje do petka, 23.07.2013, do 08:00 ure.


Javno odpiranje ponudb bo v petek, 23.07.2013, ob 12:00 uri v prostorih naročnika.


 
Župan
Valentin Južnič



Popravek 1: 8.7.2013


V obrazcu 2 (OBR-2) - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe se v tretjem ostavku 8. točke - Merila za izbor, pogodbena cena in plačilni pogoji črta beseda 'OBVEZEN'.