Domov     O nas     Kontakt

26. Junij 2013 


JAVNO NAROČILO - ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKIH OBJEKTOV 1. FAZA, 1. PODFAZA


Občina Kostel, Fara 30, 1336 KOSTEL JE  pristopila k izvedbi javnega naročila za izvedbo projekta z naslovom »ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKIH OBJEKTOV 1. FAZA, 1. PODAFAZA«, pri čemer se ga za namen nadaljnjega sklicevanja v razpisu poimenuje kot naročnika.


Ponudnike se vabi k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil.