Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

30. September 2013 


Srečanje na Meddržavni razvojni osi Ljubljana - Kostel - Delnice - Reka


V četrtek, 26. septembra so se v organizaciji kostelskega župana Valentina Južniča, v  Stari šoli TRIS v Vasi, sestali župani, predstavniki ministrstev in razvojnih agencij na Meddržavni osi Ljubljana – Kostel – Delnice – Rijeka. Prišlo je 13 slovenskih županov ali podžupanov, župani iz 14 hrvaških občin in namestnica župana Primorsko Goranske županije. Na sestanku so sodelujoči preverili možnost sodelovanja na področju prometa, gospodarstva in turizma s ciljem, da bi obe državi v svoje razvojne dokumente za obdobje 2014 - 2020 vnesli projekt Meddržavne osi Ljubljana – Kostel – Delnice – Rijeka. To pomeni, da bi z izboljšavo prometnic, kot je državna cesta Ljubljana – Petrina, mejni prehod Petrina - Brod na Kolpi, državna cesta Brod – Delnice in železniška proga Ljubljana – Kočevje ter s posamičnimi gospodarskimi conami bistveno vplivali na prometno dostopnost, ohranjanje obstoječih in uvajanje novih delovnih mest v gospodarskih dejavnostih v posamičnih gospodarskih conah. Cilj projekta je, da bi tako Republika Slovenija, kot tudi Republika Hrvaška v svoje razvojne dokumente za obdobje 2014-2020 vnesli omenjeni projekt.
Vsi predstavniki občin s hrvaške strani, vključno z Reko, so podprli projekt in se zavezali, da bodo tudi na hrvaški strani pritisnili na Vlado, da projekt vključi v njihovo strategijo razvoja 2014-2020.
Razlogi za projekt so tudi zgodovinski; izhajajo iz sedanje problematike prometne infrastrukture in gospodarske situacije ter iz izjemnega potenciala, ki ga dani prostor ima. Zgodovinsko gledano je predstavljala pot Ljubljana – Škofljica – Turjak – Ribnica – Kočevje – Kostel – Delnice – Rijeka oziroma Kvarnerski zaliv najkrajšo pot že v srednjem veku. Tudi v času Kraljevine in Države SHS so se zaradi Rapalske meje iskale najugodnejše prometnice med Ljubljano in pristaniščem Bakar. Trenutna situacija, ki izhaja iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (UL RS 74/04), je razvojno opredeljena kot cestna povezava čezmejnega pomena, in govori v prid razvojni osi, ki seveda ne pomeni na primer avtoceste, pomeni pa nujno izgradnjo obvoznice Škofljica in izboljšavi elementov obstoječe državne ceste, v Republiki Hrvaški pa obnovo ceste od mejnega prehoda Petrina - Brod na Kolpi do Delnic oziroma do avtocestnega priključka in naprej do Reke, vodilnega naselja v Primorsko-Goranski županiji. Razvoj gospodarstva in turizma predstavlja bistveni razvojni potencial ob razvojni osi, pomeni izpolnjevanje temeljnih načel EU 2020, to je teritorialne in tematske koncentracije.