Domov     O nas     Kontakt

27. December 2013 


JAVNO NAROČILO - VODOVOD 8. FAZA


Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel je pristopila k izvedbi javnega naročila za izvedbo projekta z naslovom »VODOVOD 8. FAZA«, pri čemer se ga za namen nadaljnjega sklicevanja v razpisu poimenuje kot naročnika.
Ponudnike se vabi k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil oz. na spletni strani http://www.kostel.si.  Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudbe do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudbe pričakujemo najkasneje do (prejemna teorija):

06.02.2013 do 10:00

na naslov:

Občina Kostel
Fara 30
1336 KOSTEL


 


Valentin Južnič
župan Občine Kostel