Domov     O nas     Kontakt

11. Februar 2014 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Občina Kostel objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe 4. člen Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kostel v najem (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 01/2007) in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014).

Predmet oddaje v najem: POSLOVNI PROSTOR – 1. nadstropje (bivši Krajevni urad)  v stavbi s hišno št. Potok 1A, za opravljanje dejavnosti pisarne.

Pogodba o oddaji in najemu poslovnega prostora bo sklenjena s podjetjem ENO LL, Kostel, Fara 25, 1336 Kostel. Letna najemnina: 1368,00 EUR.

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni prostor in tudi položi varščino v višini dveh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti, to je 228,00 EUR se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se sklene z najboljšim ponudnikom.

Pripravil:
Aleš Marolt


Valentin Južnič
župan