Domov     O nas     Kontakt

Obvestilo SOU o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

23. Julij 2020

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 24. 7. 2020, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih v

več

Dostava zdravil

22. Julij 2020

Občina Kostel bo, tako kot v času razglašene epidemije, tudi v prihodnje pomagala starejšim občanom pri dostavi zdravil. Storitev je namenjena občanom občine Kos

več

Obvestilo Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

2. Julij 2020

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 03.07. 2020, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na r

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Vloge in obrazci

 

Vloge iz pristojnosti Občinske uprave Občine Kostel:

OKOLJE IN PROSTOR    
     
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča     Taksa 22,70€ 
Ponudba za prodajo zemljišča    
Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča    
Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje    
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo na kmetijskem zemljišču   Taksa 4,50€
Vloga za izdajo izjave da je bil objekt zgrajen pred letom 1967   Taksa 4,50€
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka   Taksa 22,60€
Vloga za ustanovitev služnostne pravice   Taksa 40,70 oz. 4,5€
   
CESTE IN PROMET    
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo lokalne ceste ali javne poti   Taksa 29,50 oz. 44,50€
Vloga za izdajo soglasja za opravljane del ob občinski cesti   Taksa 40,80€
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih cestah   Taksa 40,80€
     
KOMUNALNE IN POGREBNE DEJAVNOSTI    
     
Vloga za izdajo soglasja za poseg na pokopališču   Taksa 4,50€
Izjava za odstop oz. prenos najemništva     
Vprašalnik o načinu odvajanja odpadne vode    
Vloga za plakatiranje    
Izjava imetnika odpadkov    
     
DRUŽBENE DEJAVNOSTI    
     
SOCIALNE ZADEVE    
     

Vloga za uveljavljenje denarnega prispevka iz proračuna Občine Kostel
(dijaki, študenti) - polnoletni upravičenci 

   
Vloga za uveljavljenje denarnega prispevka iz proračuna Občine Kostel
(dijaki, študenti) - mladoletni upravičenci
   

 

Vloge iz pristojnosti Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica:

OKOLJE IN PROSTOR    
     
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča     Taksa 22,70€ 
Ponudba za prodajo zemljišča    
Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča    
Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje    
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo na kmetijskem zemljišču   Taksa 4,50€
Vloga za izdajo izjave da je bil objekt zgrajen pred letom 1967   Taksa 4,50€
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka   Taksa 22,60€
Vloga za ustanovitev služnostne pravice   Taksa 40,70 oz. 4,5€
   
CESTE IN PROMET    
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo lokalne ceste ali javne poti   Taksa 29,50 oz. 44,50€
Vloga za izdajo soglasja za opravljane del ob občinski cesti   Taksa 40,80€
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih cestah   Taksa 40,80€