Domov     O nas     Kontakt

16. Junij 2014 


POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR


Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007 in 11/2011, 98/2013) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo: 


POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST,V ČASU KAMPANJE ZA IZVEDBO PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR RS, KI BODO POTEKALE 13.7. 2014a) Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem volilne kampanje in se nahajajo: 
- v vaški skupnosti Kuželj, v naselju Kuželj,
- v vaški skupnosti Vas-Fara, med naselji Vas in Fara, 
- v vaški skupnosti Vrh, na odcepu pred naseljem Dren,
- v vaški skupnosti Banja loka, v naselju Banja loka.

Na brezplačnih plakatnih mestih je vsakemu organizatorju oz. ostalim sodelujočim na volitvah, v vsaki vaški skupnosti, zagotovljen prostor za en plakat do velikosti B1 format.

b) Plakatna mesta proti plačilu:

Občina Kostel proti ustreznem plačilu komunalne takse in opravljenih storitev zagotavlja plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih.

Opravljanje storitev plakatiranja na brezplačnih in plačljivih plakatnih mestih v občini Kostel izvaja izključno Režijski obrat Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, po pravilih in ceniku za te storitve, na osnovi pisne vloge organizatorja volilne kampanje ali njegovega pooblaščenca. 

Vse informacije dobite na Občini Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, na tel. 01 / 894 80 06, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9.00 do 12.00  in v četrtek od 14.00 do 16.00.

Vse organizatorje volilne kampanje pozivamo, da upoštevajo navedene pogoje. Vsa odstopanja od pravil določenih v Zakonu o volilni in referendumski kampanji ter Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel, bodo sankcionirana z odstranitvijo plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in plačilom denarne kazni. 

Valentin Južnič
župan