Domov     O nas     Kontakt

18. Julij 2014 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - LOKALNE VOLITVE

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007in 11/2011, 98/2013) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel(Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo:

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MESTZA LOKALNE VOLITVE 2014

a) Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem volilnekampanje in se nahajajo:

- v vaški skupnosti Kuželj, v naselju Kuželj,
- v vaški skupnosti Vas-Fara, med naseljema Vas in Fara,
- v vaški skupnosti Vrh, na odcepu pred naseljem Dren,
- v vaški skupnosti Banja loka, v naselju Banja loka.

Na brezplačnih plakatnih mestih je zagotovljen vsakemu organizatorju oz. ostalimsodelujočim na volitvah, v vsaki vaški skupnosti, prostor za en plakat do velikosti B1 format.

b) Plakatna mesta proti plačilu:

Občina Kostel proti ustreznem plačilu komunalne takse in opravljenih storitev zagotavljaplakatiranje na plačljivih plakatnih mestih.

Opravljanje storitev plakatiranja na brezplačnih in plačljivih plakatnih mestih v občini Kostelizvaja izključno Režijski obrat Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, po pravilih in ceniku zate storitve, na osnovi pisne vloge organizatorja volilne kampanje ali njegovega pooblaščenca.

Vse informacije dobite na Občini Kostel, Fara 30,1336 Kostel, na tel. 01 / 894 80 06, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9.00 do 12.00 in v četrtek od 14.00 do 16.00.

Vse organizatorje volilne kampanje pozivamo, da upoštevajo navedene pogoje, saj bo le takozagotovljena enakopravna predstavitev vseh sodelujočih na volitvah. Vsa odstopanja od pravildoločenih v Zakonu o volilni in referendumski kampanji ter Odloku o plakatiranju inoglaševanju na območju občine Kostel bodo sankcionirana z odstranitvijo plakatov na stroškeorganizatorja volilne kampanje in plačilom denarne kazni.Valentin Južničžupan