Domov     O nas     Kontakt

11. September 2014 

PRAVILA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK IN PROGRAMOV V VOLILNI KAMPANJI ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINSKEM GLASILU »OBZERANJE PO KOSTELE«»OBZERANJE PO KOSTELE«

1.

S temi pravili se določajo obseg, pogoji in način za izrabo prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov ob volitvah članov Občinskega sveta Občine Kostel in župana Občine Kostel, ki so razpisane za 5. oktober 2014.

2.

Vsakemu izmed kandidatov za župana Občine Kostel pripada enako velik brezplačen oglaševalni prostor. Za predstavitev kandidata za volitve župana se določi 1 (ena) A4 stran brezplačnega oglaševalskega prostora na notranjih straneh glasila.

3.

Vsaki politični stranki pripada enako velik brezplačen oglaševalni prostor. Za predstavitev kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Kostel ter predstavitve programov se določi vsaki stranki 1 (ena) A4 stran brezplačnega oglaševalskega prostora na notranjih straneh glasila.

4.

Vsakemu izmed neodvisnih kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kostel pripada enako velik brezplačen oglaševalni prostor. Za predstavitev neodvisnega kandidata za volitve članov Občinskega sveta Občine Kostel se določi 1/2 (ena polovica) A4 strani brezplačnega oglaševalskega prostora na notranjih straneh glasila.

5.

Kriterij za razvrstitev predstavitve kandidatov za volitve župana bodo zaporedne številke kandidatur. Kriterij za razvrstitev predstavitve kandidatov za volitve članov občinskega sveta ter predstavitve programov strank je abecedni red (črke uradnega imena stranke). Kriterij za razvrstitev neodvisnega kandidata za volitve članov občinskega sveta je abecedni red (črke priimka kandidata).

6.

Sporočila oglasov morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. V oglasu mora biti obvezno naveden naročnik oglasa. Za vsebino objave je odgovoren naročnik.

7.

Predlagatelji morajo gradivo za objavo dostaviti v ustrezni elektronski obliki, s pripisom »glasilo - volitve 2014«, na naslov uredništva: Občinsko glasilo »OBZERANJE PO KOSTELE«, Fara 30, 1336 Kostel ali po elektronski pošti glasilo@kostel.si, najkasneje do 15. septembra 2014.

Pravočasno in v ustrezni obliki dostavljeno gradivo bo objavljeno v naslednji številki glasila »OBZERANJE PO KOSTELE«, ki bo izšla do 25. septembra 2014.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel 01 / 894 80 70, Tino Južnič.

 

UREDNIŠKI ODBOR GLASILA
»OBZERANJE PO  KOSTELE«