Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

1. Oktober 2014 

Občina Kostel na 2 mestu med slovenskimi občinami po pridobljenih evropskih sredstvih na prebivalca in izvedenih investicijah

Spletni portal www.zlatikamen.si je objavil analize o zadolženosti slovenskih občin, pridobivanju evropskih sredstev ter izvedenih investicijah v obdobju 2010-2014. Zlati kamen je blagovna znamka v lasti podjetij SBR d.o.o. in Planet GV d.o.o.. Projekt Zlati kamen pripravlja multidisciplinarna skupina sedmih strokovnjakov iz različnih podjetij in ustanov. Metodologijo za izbor najboljše občine pripravlja raziskovalni konzorcij, ki združuje strokovnjake s slovenskih univerz.

Celotne analize si lahko preberete na spodnjih povezavah.

http://www.zlatikamen.si/clanki/regije-in-obcine/lovci-na-evropska-sredstva/

http://www.zlatikamen.si/clanki/regije-in-obcine/tezko-breme-dolga/

http://www.zlatikamen.si/clanki/regije-in-obcine/evro-na-dan-za-investicije/ 

Nekaj podatkov za primerjavo in lažje razumevanje pa si lahko ogledate v nadaljevanju. 

Občina Kostel je na 2 mestu med slovenskimi občinami po pridobljenih evropskih sredstvih na prebivalca. V obdobju 2010 - 2013 smo uspeli pridobiti 1.879.108 EUR ali 2.890 EUR na prebivalca.

Prav tako smo na 2 mestu po izvedenih investicijah. Vrednost investicij v obdobju  2011 - 2013 je znaša 3.011.716 EUR oz. 4.632 EUR na prebivalca.

Dolg občine na dan 31.12.2013 je znašal 782.974 EUR oz. 1.112 EUR na prebivalca kar pomeni 84 mesto po zadolženosti med slovenskimi občinami. Zadolženost občine pa se je v zadnjih 4 letih zmanjšala za 59.714 EUR. Občina Kostel se je zadolževala za izvedbo investicijskih projektov v skladu s sprejetimi NRP. Pretežni del investicijskih vlaganj v obdobju zadolževanja (od leta 2007 do leta 2013) zajema naslednje večje projekte: Svet Kolpe (vlaganja v objekt TRIS),  izgradnja in obnova kanalizacij in vodovodov, energetska obnova javne razsvetljave, posodobitev in obnova občinskih cest, projekti ohranjanja kulturne dediščine in razvoja turizma v občini (projekt Svet Nature, Centri znanj), projekt energetske sanacije občinskih objektov (OŠ Fara). Občina svoj dolg odplačuje redno in v skladu s Proračunom. V letošnjem letu je predvideno odplačilo glavnic v višini 76.000 EUR.

Pričujoči podatki so dovolj zgovoren dokaz o učinkovitosti delovanja zaposlenih na Občini Kostel. Za primerjavo si lahko ogledate izračun o pridobljenih EU sredstvih na zaposlenega v Občini Kostel in v  sosednjih občinah, pri čemer naj omenimo, da je bilo pri Občini Kostel upoštevano število zaposlenih 8 (samo uradniška delovna mesta) in ne 15 kot se pogosto omenja. 7 oseb je namreč zaposlenih v Medobčinskem režijskem obratu občin Kostel in Osilnica, katerega namen je zagotavljanje nalog občinskih javnih služb. Večje občine imajo za ta namen ustanovljena razna javna komunalna podjetja, v občinah Kostel in Osilnica pa smo se odločili, da zaradi nižjih stroškov večino teh nalog izvajamo z Medobčinskim režijskim obratom v sklopu Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica.