Domov     O nas     Kontakt

25. November 2014 


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOSTEL


Objavljamo Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Občinske uprave Občine Kostel, ki jih je županja Občine Kostel sprejela v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, 40. členom Zakona o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o notranji organizaciji,sistemizaciji delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostel.
Spremembe in dopolnitve pravilnika pričnejo veljati 10 dan po objavi na spletni strani Občine Kostel.