Domov     O nas     Kontakt

5. December 2014 


JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE


Na podlagi 56. in 82. člena ter v skladu s 58. in 59 .členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE. 

Lilijana Butina
županja Občine Kostel