Domov     O nas     Kontakt

12. December 2014 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14)) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc. št.

84, k.o. 1611 Fara (ID 3371379),

z investitorjem CŠOD – Dom Fara, Fara 3, 1336 Kostel, sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedeni nepremičnini za potrebe :

postavitve, vzdrževanja in uporabe naprave:  športne naprave – adrenalinski park.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 

Pri Fari, 12. 12. 2014.

 

Lilijana Butina
županja Občine Kostel