Domov     O nas     Kontakt

12. December 2014 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14)) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišč s parc.št.

2501/2, k.o. 1613 Kuželj (ID 1097230),
2498/2, k.o. 1613 Kuželj (ID 1704700),
2503/2, k.o. 1613 Kuželj (ID 289557),
2498/3, k.o. 1613 Kuželj (ID 4361164), 
2472/7, k.o. 1613 Kuželj (ID 4865210),
2503/8, k.o. 1613 Kuželj (ID 4728501),
2505/2, k.o. 1613 Kuželj (ID 344081),
2472/1, k.o. 1613 Kuželj (ID 2104235), 
2501/5, k.o. 1613 Kuželj (ID 163322),
2505/1, k.o. 1613 Kuželj (ID 1086716),
2503/6, k.o. 1613 Kuželj (ID 792334),
2503/7, k.o. 1613 Kuželj (ID 4207087),
2503/1, k.o. 1613 Kuželj (ID 918458),
2503/9, k.o. 1613 Kuželj (ID 1841495),

z investitorjem KONZORCIJ PETROL – ELTEC, ki ga zastopa vodilni partner PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedenih nepremičninah za potrebe :

  1. izgradnje razvoda po objektu (v nadaljevanju: razvod),
  2. vgradnje kotlovske opreme s pripadajočimi strojno in elektro instalacijskimi deli v pred pripravljen prostor ter vgradnjo opreme za doziranje lesne biomase v gradbeno že pred pripravljen prostor zalogovnika (v nadaljevanju: infrastruktura),
  3. dostopa in uporabe parcel št.: št.2503/2 in 2503/7, vse k.o. 1613 Kuželj, pravico prehoda peš, prehoda oziroma vožnje s prevoznimi sredstvi ter parkiranja prevoznih sredstev

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 

Pri Fari, 12. 12. 2014.

 

Lilijana Butina
županja Občine Kostel