Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

9. Februar 2015 


Obvestilo o spremembi vrednosti točke turistične takse


Vlada RS je na seji dne 10. 4. 2014 sprejela Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/2014), ki začne veljati s 1. januarjem 2015.


Znesek takse za eno nočitev se izračuna tako, da se vrednost točke, ki po novem znaša 0,115 evra, pomnoži s številom točk, določenih z Odlokom o turistični taksi v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 01/12) - 10 točk, kar pomeni, da vrednost turistične takse za eno nočitev po novem znaša 1,15 EUR (prej 0,92 evra) oziroma za nočitev s 50% oprostitvijo takse 0,575 EUR (prej 0,46 EUR).


Za obračun turistične takse se uporablja naveden znesek v celoti, katerega se ob končnem izračunu zaokroži na dve decimalki (zneske 0,005 in več se zaokroža navzgor). 


Zavezanci za plačilo mesečne turistične takse so po zakonu in odloku dolžni od 1.1.2015 dalje obračunavati turistično takso skladno z zgoraj navedenima vrednostma.


Več informacij o turistični taksi in obrazec MESEČNO POROČILO O TURISTIČNI TAKSI najdete na na spletni strani Občine Kostel na zavihku Koristne informacije/Turistična taksa.  


Zavezanci so dolžni o nočitvah in obračunani taksi občini poročati izključno na navedenem obrazcu, in sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec.