Domov     O nas     Kontakt

20. April 2015 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNU OBČINE KOSTEL ZA LETO 2015

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 z dne 22.7.2010, št. 7/2014 z dne 24.12.2014) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 z dne 22.7.2010)  na 5. redni seji dne 16. 4. 2015 pod št. 410-35/2014-3 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2015 opravi javna razprava.

Javna razprava poteka od ponedeljka 20. 4. 2015 do srede 6. 5. 2015.

Predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2015 je objavljen na internetni strani Občine Kostel www.kostel.si, pisni izvod pa je na vpogled na sedežu Občinske uprave Občine Kostel v času uradnih ur.

V času javne obravnave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županji občine Kostel:

  • pisno na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, z dopisom: «Pripombe na predlog proračuna 2015«
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@kostel.si.

 

Županja Občine Kostel
Lilijana Butina, l.r.