Domov     O nas     Kontakt

13. Avgust 2015 


JAVNO NAROČILO - LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2016 - 2018


Na portalu javnih naročil Uradnega lista pod št. JN5403/2015, z datumom 07.08.2015, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 1. točko prvega odstavka 24. člena in 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/13 – UPB, 19/14 in 90/14 – ZDU1I; v nadaljevanju ZJN-2) in sicer:


LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2016 - 2018


Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


Kontaktna oseba s strani naročnika je:
Nežika ZDRAVIČ
tel.: (01) 894 80 06
fax.: (01) 894 80 07
e-pošta: obcina@kostel.si


Ponudbe je treba oddati najkasneje do četrtka 03. 09. 2015 do 08:00.
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 07. 09. 2015 ob 12:00 v prostorih naročnika.


Županja, Lilijana Butina


Številka: 430-8/2015-2
Datum: 07. 08. 2015