Domov     O nas     Kontakt

20. Oktober 2015 

UGOTOVITVENA ODLOČBA - UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA

Občina Kostel, Občinska uprava Občine Kostel, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 5/2015) v upravni zadevi prenehanja statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti UGOTOVITVENO ODLOČBO O UKINITVI JAVNEGA DOBRA (v prilogi).

Po pravnomočnosti te odločbe se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča predlaga izbris statusa javnega dobra, na njih pa pridobi lastninsko pravico Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, matična številka: 1332210000, do celote.