Domov     O nas     Kontakt

Obvestilo - zimska služba

1. December 2020

Spoštovani občani! Ob prihodu v zimske razmere bi vas radi informirali s pravili ki jih imamo dogovorjene z izvajalcem zimskega vzdrževanja lokalni cest v občini Koste

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

1. December 2020

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da ordinacija splošnega zdravnika v ZP Vas, v sredo 2. 12. 2020, ne bo obratovala. Zdravnica bo prisotna v sredo,

več

Podaljšanje vodnih dovoljenj

24. November 2020

V teh dneh prejemamo veliko klicev povezanih s podaljšanjem vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo. Navodila in v

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     

LAS Po poteh dediščine

  

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je bila ustanovljena februarja 2008.

LAS izvaja program LEADER na območju 11 občin, ki obsegajo posamezne dele treh statističnih regij: del jugovzhodne regije, del osrednje Slovenije in del notranjsko kraške regije.

Člani LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, predstavniki javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja, si prizadevajo, z inovativnimi idejami ter z aktivnim sodelovanjem, izboljšati kakovost življenja na podeželju in sodelovati pri razvoju svojega okolja.

Občine: Kostel, Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Cerknica, Bloke, Loška dolina in Logatec.

Število prebivalcev v LAS: 64.307
Površina območja LAS: 1.812 km2
Upravljavec LAS: Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o, družba za razvoj in svetovanje
Organi LAS: skupščina (vsi člani LAS: 118), upravni odbor (člani: 25), nadzorni odbor (člani: 3)

POSLANSTVO:

 • življenje na podeželju naj postane prednost
 • postati konkurenčno območje s kvalitetnim življenjskim in delovnim okoljem ter urejeno infrastrukturo
 • da bodo prebivalci ekološko osveščen in se bodo naravni viri prepoznavali in uporabljali na smotrni način
 • znati prepoznavati vrednote prostora in ustvarjati delovne pogoje za visoko izobražen kader preko raziskovalno izobraževalnih centrov znanja


CILJI:

Na osnovi poslanstva so bili oblikovani naslednji cilji:

 • ureditev prostora v kvalitetno življenjsko in delovno okolje
 • razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost
 • doseganje večje prepoznavnosti območja

 

PROGRAM:

Na osnovi ciljev smo oblikovali prednostne naloge, s katerimi bomo uresničili naše poslanstvo:

 • izboljšanje turistične infrastrukture na podeželju
 • ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal
 • vzdrževanje kulturne krajine, ohranitev kulturne dediščine, domače obrti
 • koriščenje alternativnih virov energije
 • razvoj dopolnilnih dejavnosti in ekoloških kmetij
 • razvoj razvojno raziskovalnih centrov
 • razvoj zbirk naravne in kulturne dediščine
 • dvig kvalitete turistične ponudbe in storitev
 • razvoj človeških virov, osveščanje in izobraževanje ljudi in obstoječih služb na območju
 • delovanje in mreženje informacijskih centrov
 • institucionalni razvoj in delovanje LAS ter sodelovanje z ostalimi LAS v Sloveniji in tujini
 • mreženje ponudnikov, podjetnikov
 • obveščanje javnosti
 • učinkovitejše trženje območja
 • učinkovitejše trženje naravne in kulturne dediščine
 • učinkovitejše trženje in razvoj blagovnih znamk


REFERENCE:

Lokalna akcijska skupina je v času svojega delovanja izpeljala 3 javne pozive za nabor projektnih predlogov za sredstva iz programa LEADER. V LIN 2008 je bilo vključenih 10 projektov, v LIN 2009 15 projektov in v LIN 2010 13 projektov. Skupaj je bilo odobrenih 36 projektov v skupni vrednosti 1.186.102,84 EUR, od tega sredstev LEADER 674.463,21EUR.

Vir: Spletna stran RC Kočevje Ribnica