Domov     O nas     Kontakt

Ustanavljanje delniške družbe »Turistični park Kostel«

23. Februar 2021

Drage občanke in občani, glede na izboljšane razmere glede Covid situacije smo se odločili, da skličemo sestanke za dogovor o nadaljnjih korakih pri ustanavljanju deln

več

Testiranje s hitrimi testi na Covid-19

2. Februar 2021

Obveščamo, da bo jutri, 3. 2. 2021, med 11. in 13. uro, potekalo množično presejalno testiranje s hitrimi testi na COVID-19 pred Zdravstveno postajo Vas. Test

več

Ena kapljica lahko reši svet

28. Januar 2021

  Projekt Ena kapljica lahko reši svet, ki ga izvajamo skupaj Občina Kostel, Občina Kočevje in Komunala Kočevje, kaže prve rezultate tudi v Kostelu. V tem tednu

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     

LAS Po poteh dediščine

  

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je bila ustanovljena februarja 2008.

LAS izvaja program LEADER na območju 11 občin, ki obsegajo posamezne dele treh statističnih regij: del jugovzhodne regije, del osrednje Slovenije in del notranjsko kraške regije.

Člani LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, predstavniki javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja, si prizadevajo, z inovativnimi idejami ter z aktivnim sodelovanjem, izboljšati kakovost življenja na podeželju in sodelovati pri razvoju svojega okolja.

Občine: Kostel, Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Cerknica, Bloke, Loška dolina in Logatec.

Število prebivalcev v LAS: 64.307
Površina območja LAS: 1.812 km2
Upravljavec LAS: Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o, družba za razvoj in svetovanje
Organi LAS: skupščina (vsi člani LAS: 118), upravni odbor (člani: 25), nadzorni odbor (člani: 3)

POSLANSTVO:

 • življenje na podeželju naj postane prednost
 • postati konkurenčno območje s kvalitetnim življenjskim in delovnim okoljem ter urejeno infrastrukturo
 • da bodo prebivalci ekološko osveščen in se bodo naravni viri prepoznavali in uporabljali na smotrni način
 • znati prepoznavati vrednote prostora in ustvarjati delovne pogoje za visoko izobražen kader preko raziskovalno izobraževalnih centrov znanja


CILJI:

Na osnovi poslanstva so bili oblikovani naslednji cilji:

 • ureditev prostora v kvalitetno življenjsko in delovno okolje
 • razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost
 • doseganje večje prepoznavnosti območja

 

PROGRAM:

Na osnovi ciljev smo oblikovali prednostne naloge, s katerimi bomo uresničili naše poslanstvo:

 • izboljšanje turistične infrastrukture na podeželju
 • ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal
 • vzdrževanje kulturne krajine, ohranitev kulturne dediščine, domače obrti
 • koriščenje alternativnih virov energije
 • razvoj dopolnilnih dejavnosti in ekoloških kmetij
 • razvoj razvojno raziskovalnih centrov
 • razvoj zbirk naravne in kulturne dediščine
 • dvig kvalitete turistične ponudbe in storitev
 • razvoj človeških virov, osveščanje in izobraževanje ljudi in obstoječih služb na območju
 • delovanje in mreženje informacijskih centrov
 • institucionalni razvoj in delovanje LAS ter sodelovanje z ostalimi LAS v Sloveniji in tujini
 • mreženje ponudnikov, podjetnikov
 • obveščanje javnosti
 • učinkovitejše trženje območja
 • učinkovitejše trženje naravne in kulturne dediščine
 • učinkovitejše trženje in razvoj blagovnih znamk


REFERENCE:

Lokalna akcijska skupina je v času svojega delovanja izpeljala 3 javne pozive za nabor projektnih predlogov za sredstva iz programa LEADER. V LIN 2008 je bilo vključenih 10 projektov, v LIN 2009 15 projektov in v LIN 2010 13 projektov. Skupaj je bilo odobrenih 36 projektov v skupni vrednosti 1.186.102,84 EUR, od tega sredstev LEADER 674.463,21EUR.

Vir: Spletna stran RC Kočevje Ribnica