Domov     O nas     Kontakt

24. November 2015 


POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST


Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo:


 Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za
IZVEDBO GLASOVANJA NA REFERENDUMU O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH (ZZZDR-D), KI BO DNE 20. 12. 2015


Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem referendumske kampanje in se nahajajo:  • v vaški skupnosti Kuželj, v naselju Kuželj, 

  • v vaški skupnosti  Fara -Vas, na odcepu pred naseljem Fara,

  • v vaški skupnosti Vrh, na odcepu pred naseljem Colnarji,

  • v vaški skupnosti Banja Loka, v naselju Banja Loka.


Na brezplačnih plakatnih mestih je zagotovljen vsakemu organizatorju referendumske kampanje v vsaki vaški skupnosti prostor za en plakat do velikosti B1 format.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev referendumske kampanje je prepovedano.

Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče v času referendumske kampanje.

Opravljanje storitev plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih v občini Kostel izvaja izključno Režijski obrat Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, na osnovi pisne vloge organizatorja referendumske kampanje ali njegovega pooblaščenca.

Kontaktna oseba: Zdravič Nežika, tel. 01 / 894 80 06, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9.00 do 12.00 in v četrtek od 14.00 do 16.00.

Vse organizatorje  referendumske kampanje pozivamo, da upoštevajo navedene pogoje. Vsa odstopanja od pravil določenih v Zakonu o volilni in referendumski kampanji ter Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel, bodo sankcionirana z odstranitvijo plakatov na stroške organizatorja referendumske kampanje in plačilom denarne kazni.


Lilijana Butina
ŽUPANJA


Datum: 19.11.2015