Domov     O nas     Kontakt

6. April 2016 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2016

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 - UPB)  na 13. redni seji dne 4. 4. 2016 pod št. 410-35/2014 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2016 opravi javna razprava.

Javna razprava poteka od srede 6. 4. 2016 do srede 20. 4. 2016.

Predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2016 je objavljen na internetni strani Občine Kostel (www.kostel.si), pisni izvod pa je na vpogled na sedežu Občinske uprave Občine Kostel v času uradnih ur.

V času javne obravnave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županji občine Kostel:

  • pisno na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, z dopisom: «Pripombe na predlog proračuna 2016«
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@kostel.si.

 

Županja Občine Kostel
Lilijana Butina, l.r.

Rok za javno razpravo se podaljša do ponedeljka, 25. 4. 2016!