Domov     O nas     Kontakt

13. Junij 2016 

OBJAVA NAROČILA MALE VREDNOSTI - PREVOZI ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI KOSTEL ZA ŠOLSKA LETA 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019

Občina Kostel objavlja povabilo k oddaji ponudbe v postopku javnega razpisa: »Izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v občini Kostel, za šolska leta 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019«.

Storitev se bo izvajala 3 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:

  • rok pričetka: 1. 9. 2016.
  • rok zaključka: 31. 8. 2019.

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Podatki o naročniku 

Naročnik:

 

OBČINA KOSTEL
Vas 4
1336 Kostel

 

 

Oznaka javnega naročila

JN – 4/2016

Predmet javnega naročila

Izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v Občini Kostel, za šolska leta 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Datum oddaje ponudb:

27. 6. 2016 do 9:00 ure

Javno odpiranje ponudb:

27. 6. 2016 ob 12:00 uri

Rok za postavitev vprašanj:

21. 6. 2016 do 12:00 ure

Trajanje javnega naročila:

Sklenitev okvirnega sporazuma za obdobje treh (3) let.


Predmet

Opis in predmet javnega naročila:

Gre za storitve v skladu z razpisno dokumentacijo

Vrsta

Storitve

Razdelitev na sklope:

Ne

Vrsta postopka in pravna podlaga:

Postopek oddaje naročila male vrednosti, 47. člen ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/2015)

Variantne ponudbe:

Ne

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ne

Veljavnost ponudbe do:

30. 9. 2016

Merilo za izbor 

Najnižja cena:

DA