Domov     O nas     Kontakt

Prijava nepravilnosti

Občani vseh treh občin ustanoviteljic imajo možnost, da Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR) neformalno obvestijo o zaznanih nepravilnostih oz. kršitvah občinskih odlokov ali zakonov, ki jih nadzirajo občinski inšpektorji in redarji, ali pa podajo uradno prijavo.

Tako neformalno informacijo kot uradno prijavo je mogoče podati na priloženem obrazcu, lahko pa tudi preko elektronske pošte, telefona ali osebno in sicer bodisi s podpisom ali anonimno. V skladu s 16. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07) so vsi zaposleni v MIR-u dolžni varovati tajnost prijavitelja in drugih virov informacij.

Prepovedano pa je podati zavestno krivo oz. lažno prijavo, kar se kaznuje z globo 500 EUR (39. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru).

Sporočila občanov lahko pripomorejo k učinkovitejšemu delovanju MIR-a, vse z namenom zagotoviti njegove cilje delovanja, tj. vzpostaviti in ohranjati vse tri občine urejene, čiste in varne.