Domov     O nas     Kontakt

11. Januar 2017 

1. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE V LETU 2017

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je 9. januarja 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

R
ok za oddajo vlog: 28. 2. 2017

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 28. 2. 2017 ali osebno dostaviti  v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 28. 2. 2017, do 12. ure.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Sredstva so razdeljena po tematskih področjih na naslednji način:

 • Ustvarjanje novih delovnih mest, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 60.000,00 evrov;
 • Razvoj osnovnih storitev, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 370.000,00 evrov;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 108.000,00 evrov;
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 52.000,00 evrov.

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:

 • po telefonu: 01/620 84 70, med ponedeljkom in petkom med 9. in 15. uro,
 • po elektronski pošti: info@las‐ppd.si
 • osebno po predhodnem dogovoru. 

Kontaktne osebe so: Primož Pahor, Nina Sterle, Milena Glavač

Vsa vprašanja, ki nam jih boste posedovali po elektronski pošti in dani odgovori se bodo objavljali na spletni strani www.las‐ppd.si. Zadnja vprašanja bodo možna do 24. 2. 2017.

Povezava do razpisne dokumentacije: http://las-ppd.si/1-javni-poziv/

Prihodnji teden se bodo pričele delavnice,  na katerih bo predstavljen javni poziv. Termini delavnic bodo objavljeni na spletni strani www.las-ppd.si .

**********************************************************************************************************************************************************

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe obvešča, da je objavljen 1. Javni poziv za izboroperacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS v letu 2017, ki se bodofinancirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

VABLJENI

Na predstavitev javnega poziva in delavnico izpolnjevanja vloge na poziv,
ki bov četrtek, 26. januarja 2017 ob 16. uri v Predavalnici v mansardi v Občini Kostel,Vas 4, 1336 Kostel

Predstavili vam bomo:

 • Pristop CLLD v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.
 • 1 Javni poziv LAS za sklad EKSRP.
 • Razpisno dokumentacijo.
 • Navodila prijaviteljem in izpolnjevanje vloge.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov iz Evropskegakmetijskega sklad za razvoj podeželja. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacijesofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se danoddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner:RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 28. 2. 2017 ali osebno dostavitiv prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A,1330 Kočevje, do 28. 2. 2017, do 12. ure.

Za lažjo organizacijo dogodka vas prosimo, da se prijavite na e-pošto: info@las-ppd.si do25. 1. 2017.

Vabljeni na srečanje in izmenjavo izkušenj!

 

RC KOČEVJE RIBNICA d.o.o.
DirektoricaMilena Glavač l.r.