Domov     O nas     Kontakt

23. Januar 2017 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2017

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel ( Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 z dne 22.7.2010) na 19. redni seji dne 19. 1. 2017 pod št. 410-23/2016-4 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2017 opravi javna razprava.

Javna razprava poteka od ponedeljka 23. 1. 2017  do torka 7. 2. 2017.

Predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2017 je objavljen na internetni strani Občine Kostel www.kostel.si, pisni izvod pa je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Kostel v času uradnih ur.

 

V času javne obravnave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županji občine Kostel:

  • pisno na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, z dopisom: «Pripombe na predlog proračuna 2017«,
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@kostel.si.

 

Županja Občine Kostel

Lilijana Butina, l.r.