Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

8. Februar 2017 

Vabilo - delavnica v sklopu projekta Frisco1

 

Spoštovani, ali veste, kje lahko najdete aktualne podatke o pretoku Kolpe? Imate doma vse potrebno za primer poplave? Veste, kako nanjo pripraviti vaš dom? Marsikdo pozna odgovore na ta vprašanja, vendarle pa je to znanje, ki ga je potrebno redno utrjevati ter širiti. Poleg ostalih ukrepov namreč s svojo pripravljenostjo in pravilnim ukrepanjem k zmanjšanju škode ob poplavah veliko prispeva tudi vsakdo izmed nas. Zato prijazno vabljeni, da se nam pridružite na dogodku:

»Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«,

ki bo v sredo, 22. februarja 2017, ob 17. uri v večnamenskem prostoru v mansardi stavbe Občine Kostel (Vas 4, 1336 Kostel). Prijazno vas prosimo, da pred dogodkom izpolnite tudi kratek vprašalnik: https://www.1ka.si/a/117562, s čimer nam boste pomagali pri načrtovanju ustreznih poudarkov dogodka.

Na dogodku vam bo predstavnik Agencije RS za okolje predstavil hidrološke napovedi in opozorila, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje bo predstavil konkretne samozaščitne in vzajemne ukrepe, medtem ko bo vodarski strokovnjak Jože Papež povedal več o poplavah, predstavil celostno sliko urejanja voda in izpostavil nekaj dobrih in slabih primerov, ki lahko poleg vodarskih ukrepov vplivajo na manjše oz. večje poplavne škode.

Dogodek je namenjen vsem prebivalcem poplavno ogroženih območij v porečju Kolpe in poteka v sklopu projekta FRISCO1, ki v prvi fazi zajema negradbene ukrepe čezmejno usklajenega slovensko-hrvaškega zmanjševanja poplavne ogroženosti. Vode ne upoštevajo državnih meja, visoke vode pa zahtevajo od nas usklajeno ukrepanje. 

Projekt »Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi« (FRISCO1) se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in sodi v prednostno os »Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih«. Začel se je 11. 4. 2016 in bo trajal do 10. 4. 2019. V projektu sodeluje osem partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, in sicer: vodilni partner Hrvatske vode, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inštitut za hidravlične raziskave, Državni hidrometeorološki zavod in Državna upravo za zaštitu i spašavanje.

Celotna vrednost projekta je 4,07 milijonov EUR, 3,46 milijonov EUR pa znaša prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 % sofinanciranje).

Glavna cilja projekta sta:

  • zmanjšanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure z izvedbo negradbenih ukrepov in s čezmejno usklajenim delovanjem na področju poplavne ogroženosti ter
  • priprava dokumentacije za optimalne gradbene ukrepe, ki se bodo izvedli v enem ali več naslednjih projektih.


Vzdolž slovensko-hrvaške meje predstavljajo poplave nevarnost s čezmejnimi učinki in narekujejo celovito ukrepanje. V okviru programov teritorialnega sodelovanja se je ponudila priložnost za skupno reševanje poplavne problematike. Projekt FRISCO1 zaznamuje celovitost v prostorskem smislu (zajeta so vsa porečja vzdolž slovensko-hrvaške meje) in v smislu nabora ukrepov (zajeti so vsi glavni negradbeni ukrepi s področij pripravljenosti, preprečevanja in odziva na poplave).

 

Več o projektu: http://frisco-project.eu/