Domov     O nas     Kontakt

24. Maj 2017 

ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – NUSZ

Vse neposredne uporabnike zemljišč, stavb ali delov stavb (lastnike, imetnike stavbne pravice, imetnike stanovanjske pravice, najemnike stanovanj oz. poslovnih prostorov) v občini Kostel obveščamo, da bomo v mesecu maju pričeli z urejanjem evidence nepremičnin, ki bo osnova za izdajo odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ).

Pri izračunu NUSZ se bo skladno z Odlokom o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostel  (Uradno glasilo Občine Kostel, št.  6/16) upoštevala neto tlorisna površina, navedena v Registru nepremičnin Geodetske uprave RS.  

Vse morebitne popravke podatkov v Registru nepremičnin lahko zavezanci uredijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, Geodetski pisarni Kočevje, Kidričeva ulica 5a, 1330 Kočevje, tel. 01 893 00 70.  Vse popravke, ki bodo narejeni po prejemu tega obvestila, je potrebno sporočiti na Občino Kostel, da jih bomo lahko upoštevali že pri letošnjem izračunu NUSZ, v nasprotnem bo sprememba upoštevana šele pri odmeri NUSZ prihodnje leto.

Zavezanci za NUSZ so dolžni v roku 30 dni prijaviti nastanek obveznosti plačila nadomestila in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila. Če zavezanec nastalih sprememb ne sporoči, se za izračun uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina, ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.

Vse dodatne informacije in vpogled v podatke zavezanci lahko pridobijo v času uradnih ur na Občini Kostel ali po tel.  št. 01 / 894 80 06.

 

Županja
Lilijana Butina l.r.