Domov     O nas     Kontakt

9. Avgust 2017 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo:

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za IZVEDBO GLASOVANJA NA REFERENDUMU za namen izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača—Koper (OdZIUGDT), KI BO DNE 24. 9. 2017

Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem referendumske kampanje in se nahajajo:

-      v vaški skupnosti Kuželj, v naselju Kuželj,
-      v vaški skupnosti  Fara -Vas, na odcepu pred naseljem Fara,
-      v vaški skupnosti Vrh, na odcepu pred naseljem Colnarji,
-      v vaški skupnosti Banja Loka, v naselju Banja Loka.

Na brezplačnih plakatnih mestih je zagotovljen vsakemu organizatorju referendumske kampanje v vsaki vaški skupnosti prostor za en plakat do velikosti B1 format.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev referendumske kampanje je prepovedano.

Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče v času referendumske kampanje.

Opravljanje storitev plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih v občini Kostel izvaja izključno Režijski obrat Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, na osnovi pisne vloge organizatorja referendumske kampanje ali njegovega pooblaščenca.

Kontaktna oseba: Zdravič Nežika, tel. 01 / 894 80 06, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9.00 do 12.00 in v četrtek od 14.00 do 16.00.

Vse organizatorje  referendumske kampanje pozivamo, da upoštevajo navedene pogoje. Vsa odstopanja od pravil določenih v Zakonu o volilni in referendumski kampanji ter Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel, bodo sankcionirana z odstranitvijo plakatov na stroške organizatorja referendumske kampanje in plačilom denarne kazni.

Številka: 354-10/2017-2
Datum: 7. 8. 2017

 

Lilijana Butina
ŽUPANJA