Domov     O nas     Kontakt

28. Avgust 2017 

UGOTOVITVENA ODLOČBA - K.O. BANJA LOKA, K.O. PIRČE

Občina Kostel, Občinska uprava, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZLS), 23.  člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGO-1) ter Sklepa o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi  št. 7113-3/2016-2 (Uradno glasilo Občine Kostel št. 3/16) v upravni zadevi prenehanje statusa družbena lastnina v splošni rabi, po uradni dolžnosti naslednjo

UGOTOVITVENO ODLOČBO

Nepremičninam:

 1. parc. št. 3982/18 k.o. 1609 – Banja Loka, ID znak parcela 1609 3982/18
 2. parc. št. 3983/50 k.o. 1609 – Banja Loka, ID znak parcela 1609 3983/50
 3. parc. št. 3983/51 k.o. 1609 – Banja Loka, ID znak parcela 1609 3983/51
 4. parc. št. 3983/52 k.o. 1609 – Banja Loka, ID znak parcela 1609 3983/52
 5. parc. št. 3983/53 k.o. 1609 – Banja Loka, ID znak parcela 1609 3983/53
 6. parc. št. 3983/54 k.o. 1609 – Banja Loka, ID znak parcela 1609 3983/54
 7. parc. št. 2575 k.o. 1612 – Pirče , ID znak parcela 1612 2575
 8. parc. št. 2576 k.o. 1612 – Pirče , ID znak parcela 1612 2576
 9. parc. št. 2547/3 k.o. 1612 – Pirče , ID znak parcela 1612 2547/3
 10. parc. št. 2547/4 k.o. 1612 – Pirče , ID znak parcela 2547/4
 11. parc. št. 2579 k.o. 1612 – Pirče , ID znak parcela 2579

vpisanim kot družbena lastnina v splošni rabi, se ukine status družbena lastnina v splošni rabi, na njih pa pridobi lastninsko pravico Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, matična številka 1332210, do  1/1 (celote).

2. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedenih v prvi točki izreka te odločbe, predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, mat. št. 1332210 do celote (1/1).

3. Stroškov postopka ni bilo.