Domov     O nas     Kontakt

1. September 2017 

SPREMEMBA URADNIH UR IN POSLOVNEGA ČASA

OBVESTILO OBČANOM

Od 4. 9. 2017 dalje je na podlagi SPREMEMBE PRAVILNIKA O POSLOVNEM ČASU, URADNIH URAH IN DELOVNEM ČASU OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOSTEL IN MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN KOSTEL IN OSILNICA (številka: 007-3/2016-4, z dne 25. 8. 2017) za občinsko in medobčinsko upravo na naslovu Vas 4, Kostel, določen:

POSLOVNI ČAS:

PONEDELJEK, TOREK, SREDA: 8.00 – 15.00
ČETRTEK: 8.00 – 16.00
PETEK: 8.00 – 14.00


Med poslovnim časom je zagotovljeno poslovanje občinske in medobčinske uprave z drugimi organi, državnimi organi in organi lokalnih skupnosti, prav tako se sprejemajo vse pisne vloge občanov v glavni pisarni.

URADNE URE:

PONEDELJEK, SREDA: 9.00 – 12.00
ČETRTEK: 13.00 – 16.00


Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami osebno, po telefonu ali preko elektronskih medijev.

ODMOR ZA MALICO:

VSAK DELOVNI DAN: 11.00 – 11.30

 

Številka: 007-3/2016-5
Datum: 31. 8. 2017

 

Županja Občine Kostel
Lilijana Butina