Domov     O nas     Kontakt

11. September 2017 


ANKETNI VPRAŠALNIK - POTREBE PREBIVALSTVA PO DODATNIH LINIJH JAVNEGA PREVOZA


Spoštovani občani,

Občina Kostel želi pridobiti podatke o potrebah občanov po dodatnih linijh javnega prevoza. Avtobusni prevoznik Avrigo d.o.o., ki zagotavlja javne avtobusne prevoze v občini Kostel, bi omogočil dodatno avtobusno linijo v primeru, da bi jo uporabilo povprečno vsaj 10 uporabnikov. Trenutno je največ zanimanja za avtobusno linijo, ki bi se izvajala ob nedeljah popoldan na relaciji Osilnica – Petrina – Kočevje, zaradi prevozov dijakov in študentov, ki tedensko bivajo v drugem kraju študija; želimo pa pridobiti tudi podatke o potrebah druge dni v tednu.

Rok za oddajo pisnega anketnega lista na Občino Kostel je 5. 10. 2017, osebno ali na elektronski naslov: obcina@kostel.si

Anketa je namenjena izključno za analizo potreb uporabnikov in v nikakršni meri ni zavezujoča. Ustrezen odgovor se obkroži oz. dopiše.