Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

27. September 2017 

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. septembrom 2017 organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Vabimo vas, da svoje nevarne odpadke (npr. baterije, akumulatorje, ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, maziv, neonske žarnice in druge nevarne odpadke) oddate pooblaščenemu podjetju KEMIS d.o.o. na vam najbližji lokaciji po naslednjem razporedu:

KRAJ

PETEK, 29.9.

LOKACIJA

BANJA LOKA

9:15 – 10:15

pri ekološkem otoku

FARA

8:00 - 9:00

pri ekološkem otoku

 

Najbrž ni potrebno poudarjati, zakaj moramo nevarne odpadke zbirati in predajati ločeno. V primeru njihovega neustreznega odlaganja se lahko nevarne sestavine iz njih izločajo in pronicajo v podtalje, kjer onesnažijo podtalnico - vodo, ki jo pijemo. Poskrbimo, da bodo tudi naši otroci in otroci naših otrok pili neoporečno vodo iz pipe.

Mednarodna raziskovalna organizacija Global Footprint Network (GFN), navaja, da človeštvo trenutno naravne vire porablja 1,7-krat hitreje, kot jih ekosistemi lahko generirajo. Letos smo tako že 2. avgusta porabili, kar je narava ustvarila, od tega dne dalje živimo na račun naših otrok, »na kredit«. Posledice globalne prekomerne porabe naravnih virov postajajo vse bolj očitne. Kažejo se v obliki izginevanja gozdov, v sušah, pomanjkanju vode, eroziji tal, izgubi biotske raznovrstnosti in kopičenju ogljikovega dioksida v ozračju. Vse te spremembe kličejo po korenitih spremembah in trkajo na zavest slehernika, da s svojimi dejanji spreminja svet na bolje. Kako? Preprečuje nastajanje odpadkov tako, da kupuje premišljeno in le tisto, kar potrebuje, stvari (si) posoja, menjava, ponovno uporabi, podarja (npr. Center ponovne uporabe)… Nastale odpadke skrbno ločuje in tako preko postopkov recikliranja omogoča kroženje surovin in ohranjanje naravnih virov. Ste vedeli, da je steklo material, ki se zlahka in odlično reciklira? Prazne steklenice in razbite kozarce zato le odnesite na ekološki otok v zelen zabojnik. Vam najbližjega poiščite na https://odpadki.komunala-kocevje.si.

Reciklirate lahko tudi sami doma tako, da kompostirate vaše biološke odpadke (ostanke kuhane hrane, sadja, zelenjave, papirnate brisače in robčke, odpadke z vrta,…). Naj v vašem rjavem zabojniku konča resnično samo tisto, kar je neuporabno, kar ni primerno za ponovno uporabo, česar se ne da reciklirati. Vsebina rjavega zabojnika največkrat konča na odlagališčih, kar obremenjuje tako okolje kot denarnico.