Domov     O nas     Kontakt

4. Januar 2018 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE – POPLAVE IN MOČAN VETER MED 11. IN 13. DECEMBROM 2017

Občina Kostel obvešča, da lahko oškodovanci, na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017, prijavijo neposredno škodo na stvareh, stavbah oz. infrastrukturi ter kmetijskih zemljiščih.

Občina Kostel zbira obrazce, ki jih posredujejo oškodovanci in ocenjuje škodo na poškodovanih kmetijskih zemljiščih (obrazec 1), na uničenih objektih (obrazec 3), na delno poškodovanih stavbah (obrazec 4)  in na poškodovani gradbeno-inženirski infrastrukturi (obrazec 5).

Obrazci za prijavo škode in poziv so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Občine Kostel in na spletni strani občine www.kostel.si. Škodo lahko prijavijo le na predpisanih obrazcih. Obvezen je podpis oškodovanca na prijavnem obrazcu (2x).

Obrazec 1  - ocena škode na kmetijskih zemljiščih, povzročene po naravni nesreči 
Obrazec 3 - ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt)
Obrazec 4 -
ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči
Obrazec 5         -
ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči


ROK ZA SPREJEM VLOG:
 

Vloge se bodo zbirale do torka, 16. 1. 2018, v sprejemni pisarni občine do 14.30 ure. Pravočasno oddane vloge bodo tudi vloge tega dne oddane priporočeno po pošti na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel s pripisom PRIJAVA ŠKODE - VETROLOM 2017.

Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode bo škodo v gozdovih cenjeval Zavod za gozdove Slovenije. Podrobnejše informacije o ocenjevanju škode v gozdovih lahko dobite pri svojem revirnem gozdarju pri Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje oziroma na Krajevni enoti Kočevska reka, Kočevska Reka 40, Kočevska Reka.

Zaradi velike razsežnosti pojava in relativno kratkega roka za oceno, je ocena poškodovanosti oz. škode v gozdovih možna samo na ravni oddelkov oz. odsekov. Zavod za gozdove Slovenije bo sporočil podatke o poškodovanosti po oddelkih/odsekih, le –ti se bodo v aplikaciji za ocenjevanje škode - Ajda pripisali na raven posamezne parcele znotraj oddelka/odseka in sicer po večinskem principu. Posebnega vnosa poškodovanosti gozdov po parcelah torej ne bo. Oceno bo naredil Zavod za gozdove Slovenije.


Izvleček iz navodil Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije za ocenjevanje škode:

  • Vsi obrazci, ki jih oddajo oškodovanci, morajo biti podpisani s strani oškodovanca in članov občinske komisije, ki je škodo ocenila v skladu z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode ter imajo žig občine.
  • Vsak objekt (stanovanjski, gospodarski,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi).
  • Škodo na lokalni infrastrukturi ocenjujejo občinske komisije na obrazcu 5.
  • Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije. 
  • Škodo na kulturni dediščini – park ocenjujejo komisije Zavoda za varstvo kulturne dediščin v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.
  • Škodo na vodotokih (obrazec 5) ocenjuje Agencija RS za okolje ki bo ocenjeno škodo vnesla v aplikacijo AJDA.
  • Škodo na državnih cestah, elektro, železnica (obrazec 5) ocenjuje Ministrstvo za infrastrukturo oziroma pristojni izvajalci.
  • Škodo v gospodarstvu (obrazec 7 in 8) ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.