Domov     O nas     Kontakt

1. Februar 2018 


NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE POGODBE


Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe v breme zemljišča s parc. št. 19/2 k.o. Pirče (ID znak: parcela 1612 19/2 ) v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 28/1 k.o. 1612 Pirče (ID znak: parcela 1612 28/1 ), ustanavlja se služnost za prekop zemljišča za napeljavo komunalnih vodov in služnost dostopa.

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.


Številka: 478-10/2017-2
Datum: 10. 1. 2018


Lilijana Butina
županja Občine Kostel