Domov     O nas     Kontakt

2. Februar 2018 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - STROKOVNI SODELAVEC VII/1

Na podlagi določil 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, ZDR-1) in določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 33/07 – uradno prečiščeno besedilo –UPB3, 65/08, 69/08 –ZTFI-A in 69/07 –Zzavar-E), Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel,

objavlja prosto delovno mesto za: strokovni sodelavec VII/1, v Medobčinski upravi občin Kostel in Osilnica.

Delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 v Medobčinski upravi občin Kostel in Osilnica je strokovno tehnično delovno mesto.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • končana visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
  • delovne izkušnje: 8 mesecev;
  • vozniški izpit B kategorije;
  • računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno, poznavanje računalniških omrežij – osnovno);
  • poznavanje računovodskih standardov.


Kratek opis okvirnih delovnih nalog:

  • sodelovanje pri izvajanju postopkov iz delovnega področja, sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja, sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanja proračuna, izvajanje nalog na področju javnih naročil, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil, priprava analiz in poročil s področja javnih naročil, priprava enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij, pisanje prispevkov za internetni časopis, opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu župana


Prijava kandidata mora vsebovati:

  • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in delovnih izkušenj z dokazili,
  • zaželen je kratek življenjepis kandidata.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v upravnih prostorih Medobčinske uprave občin Kostel.

Okvirni pričetek razpisanega prostega delovnega mesta je v letu 2018.

Kandidati vložijo prijavo z dokazili, v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na oglasni deski oz. spletnih straneh delodajalca, pošljejo na naslov Občina Kostel, Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kostel.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite na tel.: (01) 8948006 Nežika Zdravič, ali na e-pošto: obcina@kostel.si.   

Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:110-1/2018-1
Vas, dne 1. 2. 2018

 

Občina Kostel
Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica

Predstojnica
Lilijana Butina