Domov     O nas     Kontakt

3. Maj 2018 


NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE- K.O. PIRČE


Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe v breme zemljišča s parc. št. 2576 k.o. Pirče (ID znak: parcela 1612 2576) v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 1112 k.o. 1612 Pirče (ID znak: parcela 1612 1112)  in parc.št. 1113 k.o. Pirče (ID znak: parcela 1612 1113), ustanavlja se služnost dostopa.

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.


Lilijana Butina
županja Občine Kostel


Številka: 711-1/2018-3
Datum:   20. 4. 2018