Domov     O nas     Kontakt

3. Maj 2018 


NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE - K.O. BANJA LOKA


Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe v breme zemljišča s parc. št. 4093/6 k.o. Banja Loka (ID znak: parcela 1609 4093/6) in zemljišča s parc. št. 4088 k.o. Banja Loka (ID znak parcela 1609 4088), ki bo sklenjena z investitorjem Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, za potrebe izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice.

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.Lilijana Butina
županja Občine KostelŠtevilka: 711-2/2018-4
Datum:   24. 4. 2018