Domov     O nas     Kontakt

8. Junij 2018 


NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. PIRČE IN K.O. KUŽELJ


Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


za menjavo nepremičnin:
parc. št. 2501/4, k.o. 1612 – Pirče, 200 m²; do 1/2
ki se zamenja za parcelo
s parc. št. 2468/4, k.o. 1613 – Kuželj, 75 m², do 1/1.

V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec z zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni.Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel. 


Številka: 478-1/2018-3
Datum:  26. 4. 2018


Lilijana Butina, županja Občine Kostel