Domov     O nas     Kontakt

18. Junij 2018 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2018

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel ( Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010 z dne 22.7.2010) na 28. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2018 opravi javna razprava.

Javna razprava poteka od ponedeljka 18. 6. 2018  do torka 3. 7. 2018.

Predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2018 je objavljen na internetni strani Občine Kostel www.kostel.si, pisni izvod pa je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Kostel v času uradnih ur.

 

V času javne obravnave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županji občine Kostel:

  • pisno na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, z dopisom: «Pripombe na predlog proračuna 2018«,
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@kostel.si.

 

Županja Občine Kostel

Lilijana Butina, l.r.