Domov     O nas     Kontakt

18. September 2018 

JAVNO NAROČILO - LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2019-2021

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za: LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2019 - 2021.

Razpisna dokumentacija določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmet javnega naročila.

Številka: 430-6/2018-2
Datum: 17. 9. 2018

Predstojnik naročnika:
Lilijana Butina, županja