Domov     O nas     Kontakt

3. Oktober 2018 

PRAVILA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK IN NJIHOVIH PROGRAMOV - LOKALNE VOLITEV 2018

V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - Odl. US, 11/11, 28/11 - Odl. US in 98/13), morajo izdajalci medijev zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za objavo volilnih propagandnih sporočil. Objavljamo PRAVILA za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v volilni kampanji za lokalne volitve 2018 v občinskem glasilu Občine Kostel »OBZERANJE PO KOSTELE«.

PRAVILA ZA IZRABO PROSTORA V PREDVOLILNI KAMAPANJI:

  1. Občinsko glasilo Obzeranje po Kostele bo na svojih straneh omogočilo vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil.
  2. Za propagandna sporočila organizatorjev volilne kampanje je mogoče v glasilu Obzeranje po Kostele zakupiti prostor kot oglas, ki bo kot tak tudi označen z obvezno navedbo naročnika.
  3. Prostor za tovrstna sporočila je mogoče zakupiti v eni številki, ki izide pred volitvami.
  4. En naročnik (stranka, lista, posamezni kandidat), ki bo kandidiral na volitvah, lahko v številki časopisa objavi en oglas, velikost oglasa je lahko največ ½ strani.
  5. Oglas mora biti oblikovan skladno s tehničnimi zahtevami in zakupljenimi dimenzijami.
  6. Oglasi morajo biti oddani najpozneje 12 dni pred izidom glasila na naslov uros.jelenovic@kostel.si
  7. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu z veljavnim cenikom.

Glede na zakonodajo o volilni in referendumski kampanji, občinska glasila ne smejo objaviti brezplačnih predstavitev kandidatov za župana ter list kandidatov za člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, zato bo oglaševanje možno po veljavnem ceniku.

Cenik oglasnega prostora občinskega glasila Obzeranje po Kostele:

Velikost oglasa, format A4

1/4

1/3

1/2

1/1

Barvni oglas

69,50 EUR

99,50 EUR

149,50 EUR

259,50 EUR

Z ddv

84,79 EUR

131,40 EUR

182,39 EUR

316,00 EUR

Črno-bel oglas

49,50 EUR

69,50 EUR

109,50 EUR

179,50 EUR

Z ddv

60,39 EUR

84,79 EUR

133,59 EUR

218,99 EUR

Oglas na prvih in zadnjih dveh notranjih straneh

79,50 EUR

104,50 EUR

179,50 EUR

319,50 EUR

Z ddv

96,99 EUR

127,49

218,99 EUR

389,79 EUR

 

Številka:       041-1/2018-33
Datum:         1. 10. 2018

Lilijana Butina, l.r.
županja Občine Kostel