Domov     O nas     Kontakt

30. Januar 2019 

REVALORIZACIJA VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Kostel - UPB2 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 6/15) in 7. člena Odloka o Obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 6/16) je župan Občine Kostel sprejel naslednji

 UGOTOVITVENI SKLEP
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Kostel za leto 2019

 1.

Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Kostel od 1. 1. 2019 znaša 0,0021 EUR.

 2.

Sklep začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 1. 2019.

 3.

Sklep se objavi na spletni strani Občine Kostel (www.kostel.si) in v Uradnem glasilu Občine Kostel.

 

Številka:          422-6/2018-1
Datum:            31. 12. 2018  

 

župan Občine Kostel
Ivan  Črnkovič